Vítejte...

na stránkách věnovaných Mirko Vosátkovi, který by se 27. listopadu 2011 dožil 100 let. Mirko byl spisovatelem, přírodovědcem, skautem, malířem a především vychovatelem v tom nejširším smyslu slova. Svými knihami a osobním působením ovlivnil tisíce lidí a hlavně jim jsou určené tyto stránky.

 

Poděkování

Děkuji všem, kteří mi při přípravě těchto stránek byli nápomocni, poskytli materiály, pomohli technicky či radou.

Především děkuji paní Evě Gaučové, nevlastní dceři Mirko Vosátky a celé její rodině za vstřícné přijetí a trpělivé zpřístupnění Mirkovi pozůstalosti, z níž pochází většina zde uvedených fotografií a dalším dokumentů.

Děkuji dále Pedrovi, Rikimu, Lojzovi, Dazulovi, Alešovi, Vezírovi, Markovi a dalším.

Novinky

Stránky spuštěny

27.11.2011 18:43
Obsah stránek je na počátku, jak se bude dařit zpracovávat další podklady, bude web postupně doplňován. Za jakékoli materiály, připomínky a náměty předem děkuji. Roman Šantora

Z díla...